องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ประชุมครั้งแรก ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1