messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายวีระวัฒน์ จันทรคล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวิทยา ฝางคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวชุติมา แก่นโทน
ช่วยงานธุรการ กองสวัสดิการฯ