ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ../add_file/ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เลขที่ 122 บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 โทร 045 252586 โทรสาร 045 252587 E-mail : saraban@fangkham.go.th เว็บไซต์ : https://www.fangkham.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เลขที่ 122 บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 โทร 045 252586 โทรสาร 045 252587 E-mail : saraban@fangkham.go.th เว็บไซต์ : https://www.fangkham.go.th/ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เลขที่ 122 บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 โทร 045 252586 โทรสาร 045 252587 E-mail : saraban@fangkham.go.th เว็บไซต์ : https://www.fangkham.go.th/
ชื่อไฟล์ : ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงต่ำ มีแหล่งน้ำที่สำคัญซึ่งได้แก่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร มีพื้นที่รับน้ำจากลำคลองชลประทานลำโดมน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเกษตรกรรมในหน้าแล้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงต่ำ มีแหล่งน้ำที่สำคัญซึ่งได้แก่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร มีพื้นที่รับน้ำจากลำคลองชลประทานลำโดมน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเกษตรกรรมในหน้าแล้ง ../add_file/ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงต่ำ มีแหล่งน้ำที่สำคัญซึ่งได้แก่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร มีพื้นที่รับน้ำจากลำคลองชลประทานลำโดมน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเกษตรกรรมในหน้าแล้ง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์การพัฒนา “คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งชีววิถี การคมนาคมสะดวก ชาวประชามีส่วนร่วม” คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ “พุทธปฏิมาคู่บ้าน คลองชลประทานชุ่มฉ่ำ ก้าวนำชีววิถี ข้าวดีหอมนิล ถิ่นปลาอุดม สมนามฝางคำ” ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้ดำเนินการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำไว้ (จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔. ยุทธศาสตร์การวางแผนและส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พันธกิจ ๑. พัฒนาระบบไฟฟ้าการคมนาคมทางน้ำและทางบก ๒. ส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอาชีพ การศึกษาและระบบสาธารณสุข ๓. จัดระเบียบชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. ส่งเสริมการค้าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗. พัฒนาระบบบริหารและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ ๑. ไฟฟ้า การคมนาคม และการบริการสาธารณะสะดวกทั่วถึง ๒. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้อย่างเพียงพอ คุณภาพชีวิตที่ดี ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ๓. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น สังคมดี มีคุณธรรม บ้านเมืองน่าอยู่ ๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีกินดี ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ๖. ส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงานสู่สังคม ๗. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้แถลงนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีทิศทางที่ชัดเจนครอบคลุมภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ไว้ ๗ ด้าน ซึ่งมีนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้ ๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิดเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำและแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการดังนี้ ๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และสะพาน ๑.๒ ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ ๑.๓ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ๑.๔ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ๑.๕ ดำเนินการจัดระบบจราจร การคมนาคม มีที่พักคอยรถประจำทางและอื่นๆ ๑.๖ ดำเนินการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ๑.๗ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ๑.๘ ดำเนินการปรับปรุง สนับสนุนระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ๒. นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่ทุกข์ยากมีความเดือดร้อน ให้สามารถดำรงชีวิตที่ดีตามสมควร และพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน การดำเนินการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ โดยดำเนินการดังนี้ ๒.๑ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/การรวมกลุ่มอาชีพ แก่เกษตรกร ๒.๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตร ๒.๓ ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒.๔ ดำเนินการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ๒.๕ ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานแต่ละหมู่บ้าน ๓. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ตำบลฝางคำและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ น่าอยู่ มีความร่มรื่น ไร้มลภาวะและการดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการดังนี้ ๓.๑ สนับสนุนหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๒ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ ๔. นโยบายการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของ อบต. โดยส่งเสริมอาชีพ และยึดหลักเศรษฐกิจเพียงพอ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมการสร้างงาน และให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยดำเนินการดังนี้ ๔.๑ ส่งเสริม การท่องเที่ยวในชุมชน ๔.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๔.๓ ตั้งศูนย์ท่องเที่ยวประจำตำบล ๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยว ๔.๕ ส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ๕. นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ตำบลฝางคำและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ น่าอยู่ มีความร่มรื่น ไร้มลภาวะและการดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการดังนี้ ๕.๑ จัดหาแหล่กำจัดขยะ บ่อกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ ๕.๒ ส่งเสริมการป้องกันและกำจัดยุงลาย ๕.๓ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืช ๖. นโยบายการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์ กศน. พัฒนาจัดระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา บูรณะวัดและโบราณสถาน โดยดำเนินการดังนี้ ๖.๑ ส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น ๖.๒ ตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖.๓ แหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ๗. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้สถาบันที่มีความมั่นคง และปรับปรุงการจัดระบบการบริหารภายในองค์กร สามารถอำนวยความสะดวกด้านการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง โดยการดำเนินการดังนี้ ๗.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนท้องถิ่น ๗.๒ พัฒนาบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗.๓ พัฒนาสิ่งแวดล้อมการทำงานในสำนักงานให้น่าอยู่ ๗.๔ จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๗.๕ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์การพัฒนา “คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งชีววิถี การคมนาคมสะดวก ชาวประชามีส่วนร่วม” คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ “พุทธปฏิมาคู่บ้าน คลองชลประทานชุ่มฉ่ำ ก้าวนำชีววิถี ข้าวดีหอมนิล ถิ่นปลาอุดม สมนามฝางคำ” ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้ดำเนินการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำไว้ (จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔. ยุทธศาสตร์การวางแผนและส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พันธกิจ ๑. พัฒนาระบบไฟฟ้าการคมนาคมทางน้ำและทางบก ๒. ส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอาชีพ การศึกษาและระบบสาธารณสุข ๓. จัดระเบียบชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. ส่งเสริมการค้าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗. พัฒนาระบบบริหารและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ ๑. ไฟฟ้า การคมนาคม และการบริการสาธารณะสะดวกทั่วถึง ๒. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้อย่างเพียงพอ คุณภาพชีวิตที่ดี ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ๓. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น สังคมดี มีคุณธรรม บ้านเมืองน่าอยู่ ๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีกินดี ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ๖. ส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงานสู่สังคม ๗. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้แถลงนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีทิศทางที่ชัดเจนครอบคลุมภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ไว้ ๗ ด้าน ซึ่งมีนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้ ๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิดเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำและแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการดังนี้ ๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และสะพาน ๑.๒ ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ ๑.๓ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ๑.๔ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ๑.๕ ดำเนินการจัดระบบจราจร การคมนาคม มีที่พักคอยรถประจำทางและอื่นๆ ๑.๖ ดำเนินการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ๑.๗ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ๑.๘ ดำเนินการปรับปรุง สนับสนุนระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ๒. นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่ทุกข์ยากมีความเดือดร้อน ให้สามารถดำรงชีวิตที่ดีตามสมควร และพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน การดำเนินการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ โดยดำเนินการดังนี้ ๒.๑ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/การรวมกลุ่มอาชีพ แก่เกษตรกร ๒.๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตร ๒.๓ ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒.๔ ดำเนินการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ๒.๕ ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานแต่ละหมู่บ้าน ๓. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ตำบลฝางคำและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ น่าอยู่ มีความร่มรื่น ไร้มลภาวะและการดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการดังนี้ ๓.๑ สนับสนุนหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๒ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ ๔. นโยบายการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของ อบต. โดยส่งเสริมอาชีพ และยึดหลักเศรษฐกิจเพียงพอ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมการสร้างงาน และให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยดำเนินการดังนี้ ๔.๑ ส่งเสริม การท่องเที่ยวในชุมชน ๔.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๔.๓ ตั้งศูนย์ท่องเที่ยวประจำตำบล ๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยว ๔.๕ ส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ๕. นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ตำบลฝางคำและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ น่าอยู่ มีความร่มรื่น ไร้มลภาวะและการดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการดังนี้ ๕.๑ จัดหาแหล่กำจัดขยะ บ่อกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ ๕.๒ ส่งเสริมการป้องกันและกำจัดยุงลาย ๕.๓ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืช ๖. นโยบายการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์ กศน. พัฒนาจัดระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา บูรณะวัดและโบราณสถาน โดยดำเนินการดังนี้ ๖.๑ ส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น ๖.๒ ตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖.๓ แหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ๗. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้สถาบันที่มีความมั่นคง และปรับปรุงการจัดระบบการบริหารภายในองค์กร สามารถอำนวยความสะดวกด้านการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง โดยการดำเนินการดังนี้ ๗.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนท้องถิ่น ๗.๒ พัฒนาบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗.๓ พัฒนาสิ่งแวดล้อมการทำงานในสำนักงานให้น่าอยู่ ๗.๔ จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๗.๕ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง ../add_file/ วิสัยทัศน์การพัฒนา “คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งชีววิถี การคมนาคมสะดวก ชาวประชามีส่วนร่วม” คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ “พุทธปฏิมาคู่บ้าน คลองชลประทานชุ่มฉ่ำ ก้าวนำชีววิถี ข้าวดีหอมนิล ถิ่นปลาอุดม สมนามฝางคำ” ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้ดำเนินการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำไว้ (จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔. ยุทธศาสตร์การวางแผนและส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พันธกิจ ๑. พัฒนาระบบไฟฟ้าการคมนาคมทางน้ำและทางบก ๒. ส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอาชีพ การศึกษาและระบบสาธารณสุข ๓. จัดระเบียบชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. ส่งเสริมการค้าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗. พัฒนาระบบบริหารและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ ๑. ไฟฟ้า การคมนาคม และการบริการสาธารณะสะดวกทั่วถึง ๒. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้อย่างเพียงพอ คุณภาพชีวิตที่ดี ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ๓. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น สังคมดี มีคุณธรรม บ้านเมืองน่าอยู่ ๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีกินดี ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ๖. ส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงานสู่สังคม ๗. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้แถลงนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีทิศทางที่ชัดเจนครอบคลุมภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ไว้ ๗ ด้าน ซึ่งมีนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้ ๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิดเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำและแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการดังนี้ ๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และสะพาน ๑.๒ ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ ๑.๓ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ๑.๔ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ๑.๕ ดำเนินการจัดระบบจราจร การคมนาคม มีที่พักคอยรถประจำทางและอื่นๆ ๑.๖ ดำเนินการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ๑.๗ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ๑.๘ ดำเนินการปรับปรุง สนับสนุนระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ๒. นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่ทุกข์ยากมีความเดือดร้อน ให้สามารถดำรงชีวิตที่ดีตามสมควร และพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน การดำเนินการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ โดยดำเนินการดังนี้ ๒.๑ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/การรวมกลุ่มอาชีพ แก่เกษตรกร ๒.๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตร ๒.๓ ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒.๔ ดำเนินการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ๒.๕ ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานแต่ละหมู่บ้าน ๓. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ตำบลฝางคำและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ น่าอยู่ มีความร่มรื่น ไร้มลภาวะและการดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการดังนี้ ๓.๑ สนับสนุนหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๒ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ ๔. นโยบายการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของ อบต. โดยส่งเสริมอาชีพ และยึดหลักเศรษฐกิจเพียงพอ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมการสร้างงาน และให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยดำเนินการดังนี้ ๔.๑ ส่งเสริม การท่องเที่ยวในชุมชน ๔.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๔.๓ ตั้งศูนย์ท่องเที่ยวประจำตำบล ๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยว ๔.๕ ส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ๕. นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ตำบลฝางคำและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ น่าอยู่ มีความร่มรื่น ไร้มลภาวะและการดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการดังนี้ ๕.๑ จัดหาแหล่กำจัดขยะ บ่อกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ ๕.๒ ส่งเสริมการป้องกันและกำจัดยุงลาย ๕.๓ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืช ๖. นโยบายการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์ กศน. พัฒนาจัดระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา บูรณะวัดและโบราณสถาน โดยดำเนินการดังนี้ ๖.๑ ส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น ๖.๒ ตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖.๓ แหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ๗. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้สถาบันที่มีความมั่นคง และปรับปรุงการจัดระบบการบริหารภายในองค์กร สามารถอำนวยความสะดวกด้านการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง โดยการดำเนินการดังนี้ ๗.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนท้องถิ่น ๗.๒ พัฒนาบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗.๓ พัฒนาสิ่งแวดล้อมการทำงานในสำนักงานให้น่าอยู่ ๗.๔ จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๗.๕ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปีการจัดทำร่างข้อบัญญัติการจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหารการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คำปรึกษาหน้าที่และความ รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างการบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมดการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการสังคมเคราะห์การส่งเสริมการเกษตรการอนุรักษ์ แหล่งน้ำ และป่าไม้การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสารบรรณ - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้ง - งานควบคุมภายใน - งานตรวจสอบภายใน - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานราชการ - งานติดตามผลการปฏิบัติ - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - งานเลือกตั้ง - งานข้อมูลการเลือกตั้ง - งานชุมชนสัมพันธ์ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการ - งานอำนวยการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานช่วยเหลือฟื้นฟู - งานกู้ภัย งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิชาการ - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานงบประมาณ - งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกฎหมายและนิติกรรม - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานระเบียบการคลัง - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตร - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปีการจัดทำร่างข้อบัญญัติการจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหารการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คำปรึกษาหน้าที่และความ รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างการบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมดการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการสังคมเคราะห์การส่งเสริมการเกษตรการอนุรักษ์ แหล่งน้ำ และป่าไม้การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสารบรรณ - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้ง - งานควบคุมภายใน - งานตรวจสอบภายใน - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานราชการ - งานติดตามผลการปฏิบัติ - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - งานเลือกตั้ง - งานข้อมูลการเลือกตั้ง - งานชุมชนสัมพันธ์ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการ - งานอำนวยการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานช่วยเหลือฟื้นฟู - งานกู้ภัย งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิชาการ - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานงบประมาณ - งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกฎหมายและนิติกรรม - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานระเบียบการคลัง - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตร - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ ../add_file/มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปีการจัดทำร่างข้อบัญญัติการจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหารการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คำปรึกษาหน้าที่และความ รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างการบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมดการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการสังคมเคราะห์การส่งเสริมการเกษตรการอนุรักษ์ แหล่งน้ำ และป่าไม้การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสารบรรณ - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้ง - งานควบคุมภายใน - งานตรวจสอบภายใน - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานราชการ - งานติดตามผลการปฏิบัติ - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - งานเลือกตั้ง - งานข้อมูลการเลือกตั้ง - งานชุมชนสัมพันธ์ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการ - งานอำนวยการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานช่วยเหลือฟื้นฟู - งานกู้ภัย งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิชาการ - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานงบประมาณ - งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกฎหมายและนิติกรรม - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานระเบียบการคลัง - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตร - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
ชื่อไฟล์ : มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งานคือ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานสนับสนุนกิจการศาสนา - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น - งานสันทนาการ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน - งานห้องสมุดและเครือข่ายทางการศึกษา - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งานคือ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานสนับสนุนกิจการศาสนา - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น - งานสันทนาการ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน - งานห้องสมุดและเครือข่ายทางการศึกษา - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ../add_file/มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งานคือ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานสนับสนุนกิจการศาสนา - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น - งานสันทนาการ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน - งานห้องสมุดและเครือข่ายทางการศึกษา - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อไฟล์ : มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน - งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการบัญชี - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้ - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน - งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการบัญชี - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้ - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ ../add_file/มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน - งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการบัญชี - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้ - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซอมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งาน แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การ บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้ 1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและการควบคุมอาคาร 1.1 งานวิศวกรรม - ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม - งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม - งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม - งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม - งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม - งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม - งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม - งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม - งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 1.2 งานสถาปัตยกรรม - งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ - งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมทางกฎหมาย - งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ - งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย - งานควบคุมก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม - งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม - งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม - งานวิเคราะห์วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ - งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ - งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสารธุรการ งาน สาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 2.1 งานธุรการ - งานสารบรรณ - งานร่างหนังสือ โต้ตอบ และบันทึกเรื่องย่อ - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดทั้ง การติดต่อ ประสานงาน และ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ - งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ - งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ - งานสาธารณกุศล ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอความร่วมมือ - งานที่เกี่ยวกับงานเลือกตั้ง - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 2.2 งานสาธารณูปโภค - งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ - งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง - งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า - งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ - งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ - งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - งานควบคุมพัสดุงานด้านโยธา - งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ - งานออกแบบ จัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธีประเพณีและงานอื่นๆ - งานประมาณการ - งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธีและงานอื่นๆ - งานเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ - งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า - งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า - งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล - งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า - งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซอมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งาน แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การ บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้ 1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและการควบคุมอาคาร 1.1 งานวิศวกรรม - ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม - งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม - งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม - งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม - งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม - งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม - งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม - งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม - งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 1.2 งานสถาปัตยกรรม - งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ - งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมทางกฎหมาย - งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ - งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย - งานควบคุมก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม - งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม - งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม - งานวิเคราะห์วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ - งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ - งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสารธุรการ งาน สาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 2.1 งานธุรการ - งานสารบรรณ - งานร่างหนังสือ โต้ตอบ และบันทึกเรื่องย่อ - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดทั้ง การติดต่อ ประสานงาน และ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ - งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ - งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ - งานสาธารณกุศล ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอความร่วมมือ - งานที่เกี่ยวกับงานเลือกตั้ง - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 2.2 งานสาธารณูปโภค - งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ - งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง - งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า - งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ - งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ - งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - งานควบคุมพัสดุงานด้านโยธา - งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ - งานออกแบบ จัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธีประเพณีและงานอื่นๆ - งานประมาณการ - งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธีและงานอื่นๆ - งานเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ - งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า - งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า - งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล - งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า - งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ../add_file/มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซอมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งาน แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การ บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้ 1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและการควบคุมอาคาร 1.1 งานวิศวกรรม - ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม - งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม - งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม - งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม - งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม - งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม - งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม - งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม - งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 1.2 งานสถาปัตยกรรม - งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ - งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมทางกฎหมาย - งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ - งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย - งานควบคุมก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม - งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม - งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม - งานวิเคราะห์วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ - งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ - งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสารธุรการ งาน สาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 2.1 งานธุรการ - งานสารบรรณ - งานร่างหนังสือ โต้ตอบ และบันทึกเรื่องย่อ - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดทั้ง การติดต่อ ประสานงาน และ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ - งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ - งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ - งานสาธารณกุศล ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอความร่วมมือ - งานที่เกี่ยวกับงานเลือกตั้ง - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 2.2 งานสาธารณูปโภค - งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ - งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง - งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า - งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ - งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ - งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - งานควบคุมพัสดุงานด้านโยธา - งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ - งานออกแบบ จัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธีประเพณีและงานอื่นๆ - งานประมาณการ - งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธีและงานอื่นๆ - งานเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ - งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า - งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า - งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล - งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า - งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม กองสวัสดิการสังคมแบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้ งานสังคมสงเคราะห์ - งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน - งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ - งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ - งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ - งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน - งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานพัฒนาชุมชน - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน - งานจัดระเบียบชุมชน - งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี - งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน - งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม กองสวัสดิการสังคมแบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้ งานสังคมสงเคราะห์ - งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน - งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ - งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ - งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ - งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน - งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานพัฒนาชุมชน - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน - งานจัดระเบียบชุมชน - งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี - งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน - งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ../add_file/มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม กองสวัสดิการสังคมแบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้ งานสังคมสงเคราะห์ - งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน - งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ - งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ - งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ - งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน - งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานพัฒนาชุมชน - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน - งานจัดระเบียบชุมชน - งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี - งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน - งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ๑.ด้านกายภาพ ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมาของตำบลฝางคำ เดิมที่ตำบลฝางคำขึ้นอยู่กับ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลฯ มีทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี ๒๕๑๑ ได้สร้างอ่างเก็บน้ำนิคมฯลำโดมน้อย หรือ เขื่อนสิรินธร ประชาชนบ้างส่วนในบริเวณดังกล่าวจึงได้ย้ายมาก่อตั้งบ้านใหม่ ขึ้นอยู่กับ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลฯมีทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกเป็นตำบลฝางคำ และได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ตำบลฝางคำขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสิรินธรตลอดมาจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บ้านคำก้อม หมู่ที่ ๒ บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๓ บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๔ บ้านคำกลาง กำนันของตำบลฝางคำตั้งแต่คนแรกถึงคนปัจจุบัน ดังนี้ ๑. นายกอบกิจ พิกุลสวัสดิ์ ๒. นายผุย แก่นทน ๓. นายวิศิษฐ์ ญาวงศ์ ๔. นายบุญมี บุญดิเรก ๕. นายบุญมี พิกุล ๖. นายสุระชัย ญาวงศ์ ๗. นายสมพงษ์ สาปัดสี ๘. นายคำหล้า อ้วนผิว ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่ ๑ บ้านคำก้อม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ซึ่งแยกการปกครองมาจาก ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยการนำของ นายเคน จันทร์ส่อง อพยพราษฎรมาจากบ้านดอนจิก ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ ครัวเรือน ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจากหมู่บ้านอื่นๆมาตั้งถิ่นฐานจนเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นและมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับ ดังนี้ ๑. นายเคน จันทร์ส่อง ๒. นายหมุน อรุณรัตน์ ๓. นายเดช นาคูณ ๔. นายคำมี บุญกอ ๕. นายเจียง ปราสาทศรี ๖. นายทองอุ่น ดวงคำ ๗. นายผุย แก่นทน ๘. นายวิศิษฐ์ ญาวงศ์ ๙. นายบุญมี บุญดิเรก ๑๐. นายสุระชัย ญาวงศ์ ๑๑. นายสมคิด บุญช่วย (ปัจจุบัน) ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่ ๒ บ้านฝางเทิง บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๒ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลฝางคำ อำเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีห้วยใหญ่ ๒ ห้วย คือ ห้วยฝาง และห้วยคำ ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจาก ตำบลพิบูลมังสาหาร ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๑ มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๒ น้ำท่วมหมู่บ้านไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้ จึงได้ย้ายหมู่บ้านมาตั้งอยู่ในที่ดินของ นายคูณ แสนทวีสุข ที่อุทิศให้ชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนใหม่และยังคงใช้ชื่อหมู่บ้านเดิมว่า “ฝางเทิง” จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังนี้ ๑. นายบุญมา เสาหิน ๒. นายบุญมี แก้วดอน ๓. นายศรี ฝางคำ ๔. นายอ่อนสี แก่นคำ (ปัจจุบัน) ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่ ๓ บ้านโนนจิก บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมแยกมาจากบ้านหนองหว้าห้วยตาหน่วย (เป็นคุ้มบ้านหนึ่งของบ้านหนองมะเกลือ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร) เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีนายขำ เชื้อโชติ , นายสา วรรณรมย์ , นายนวล ทองล้อม และนายใบ เจนจบ เป็นกลุ่มผู้นำ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิมมีสภาพเป็นป่ารก มีต้นจิกจำนวนมากและเป็นพื้นที่โนน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านโนนจิก” เดิมเป็นหมู่ที่ ๑๖ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายใบ เจนจบ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมามีการแยกการปกครอง ตำบลโนนกลาง ออกเป็นตำบลฝางคำ ยังขึ้นกับ อำเภอพิบูลมังสาหาร ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้มีพระราชกฤษฏีกา ตั้งอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยแยกตำบลจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ๕ ตำบล (รวมทั้งตำบลฝางคำ) และแยกจากอำเภอโขงเจียม ๑ ตำบล จึงทำให้หมู่บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลฝางคำ ขึ้นการปกครองกับอำเภอสิรินธร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังนี้ ๑. นายใบ เจนจบ ๒. นายหนู เชื้อโชติ ๓. นายสา ศิลาชัย ๔. นายชุมพล เครือคำ ๕. นายสมบัติ สายสะโน ๖. นายสมพงษ์ สาปัดสี ๗. นายพยาหงค์ทอง สาปัดสี (ปัจจุบัน) ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่ ๔ บ้านคำกลาง บ้านคำกลางก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแยกออกจากบ้านคำก้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังนี้ ๑. นายบุญมี พิกุล ๒. นายคำหล้า อ้วนผิว (ปัจจุบัน) ที่ตั้งและขนาด องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ ใน ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอสิรินธร ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เลขที่ ๑๒๒ บ้านคำกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางขึ้นอยู่กับ อำเภอสิรินธร อยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอสิรินธร ห่างจากอำเภอสิรินธร ประมาณ ๘ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ ๖๕ กิโลเมตร เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๗.๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๗๖๒.๕๐ ไร่ อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำหรับทำนา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และมีคลองส่งน้ำชลประทานไหลผ่าน ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ๑ บ้านคำก้อม ๒ บ้านฝางเทิง ๓ บ้านโนนจิก ๔ บ้านคำกลาง การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านคำก้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ๒. โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) ๓. โรงเรียนบ้านโนนจิก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านโนนจิก เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดเจริญทัศน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านคำก้อม ๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝางเทิง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านฝางเทิง ศาสนาพุทธ ศาสนะสถาน หมู่ที่ ว/ด/ป ที่ก่อตั้ง พื้นที่ (ไร่) เจ้าอาวาสปัจจุบัน วัดเจริญทัศน์ ๑ ๒๔๘๔ ๑๐ ๗ ๕๑ พระสุวัฒน์ธรรมพิบูลย์ วัดสิทธิอุดม ๒ ๒๕๑๒ ๑๓ ๓ - พระปลัดบุญเลิศ กาญาโณ วัดโนนจิกน้อย ๓ ๒๕๑๐ ๗.๒ ๒ - พระคานโชติบุญโญ ศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์ หมู่ที่ ว/ด/ป ที่ก่อตั้ง พื้นที่ (ไร่) ผู้ดูแลโบสถ์ โบสถ์ศริสตจักร์ ๒ ๒๕๒๔ ๒ งาน ๑๕ นายสุนทร คูณสว่าง สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (คำก้อม) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีหน่วยที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้ ๑. ป้อมยามตำรวจชุมชนตำบลฝางคำ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านคำก้อม บุคลากรตำรวจ จำนวน ๖ คน ๒. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลฝางคำ จำนวน ๖๗ คน สถานที่ท่องเที่ยว / แหล่งโบราณวัตถุ ๑. ภูมิทัศน์ริมเขื่อนสิรินธร ที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติตลอดแนวหมู่บ้านทั้ง ๔ หมู่บ้าน ๒. วัดเจริญทัศน์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาสิรินธร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัย ปางห้ามญาติสูงประมาณ ๓.๔๑ เมตร ๓. วัดสิทธิอุดม เป็นวัดประจำหมู่บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร ๔. วัดบ้านโนนจิกน้อย เป็นวัดประจำหมู่บ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร ๕. หาดดอนสะเวิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดริมเขื่อนสิรินธร เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านคำกลาง ๑. นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัด อบต.) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๒. นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น (รองปลัด อบต.) จำนวน ๑ อัตรา ๓. สำนักงานปลัด จำนวน ๒๔ อัตรา ๓.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (หน.สนง.ปลัด) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๒ วิชาการปฏิบัติการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน ๑ อัตรา(ว่าง) ๓.๓ วิชาการปฏิบัติการ (นักทรัพยากรบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๔ ทั่วไปปฏิบัติงาน (จพง ธุรการ) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๕ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ(ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๗ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ(ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๘ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๒ อัตรา ๓.๙ คนงานทั่วไป (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๒ อัตรา ๓.๑๐ คนงานทั่วไป(ลูกจ้างเหมา) จำนวน ๙ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและคดี และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. กองคลัง จำนวน ๔ อัตรา ๔.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (ผอ.กองคลัง) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๔.๒ วิชาการปฏิบัติการ (นักวิชาการเงินและบัญชี) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๔.๓ ทั่วไปปฏิบัติงาน (เจ้าพนักงานพัสดุ) จำนวน ๑ อัตรา ๔.๔ ทั่วไปปฏิบัติงาน (จพง.การเงินและบัญชี) จำนวน ๑ อัตรา ๔.๕ ทั่วไปปฏิบัติงาน (จพง.จัดเก็บรายได้) จำนวน ๑ อัตรา ๔.๖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งาน(ลูกจ้างเหมา) จำนวน ๒ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๕. กองช่าง จำนวน ๖ อัตรา ๕.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (ผอ.กองช่าง) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๕.๒ ทั่วไปปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) จำนวน ๑ อัตรา ๕.๓ ผู้ช่วยช่างโยธา (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๕.๔ คนงานทั่วไป (ลูกจ้างเหมา) จำนวน ๓ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการช่าง ควบคุมงาน ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการงานก่อสร้าง ๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๐ อัตรา ๖.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (ผอ.กองการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๖.๒ วิชาการปฏิบัติการ (นักวิชาการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา ๖.๓ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๖.๔ ครู (ศด.๑) จำนวน ๓ อัตรา (ว่าง๑) ๖.๕ ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมา) จำนวน ๑ อัตรา ๖.๖ คนงานทั่วไป (จ้างเหมา) จำนวน ๓ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของท้องถิ่น การจัดอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันของโรงเรียน ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ ของท้องถิ่น ๗. กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๔ อัตรา ๗.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (ผอ.กองสวัสดิการฯ) จำนวน ๑ อัตรา ๗.๒ วิชาการปฏิบัติการ (นักพัฒนาชุมชน) จำนวน ๑ อัตรา ๗.๓ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๗.๔ คนงานทั่วไป (จ้างเหมา) จำนวน ๑ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วย HIV กองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ตามโครงสร้าง ปัจจุบันประกอบด้วย คณะผู้บริหาร จำนวน ๔ คน สมาชิกสภา จำนวน ๖ คน พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๔ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๙ คน พนักงานจ้างเหมา จำนวน ๑๗ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐ คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ๑.ด้านกายภาพ ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมาของตำบลฝางคำ เดิมที่ตำบลฝางคำขึ้นอยู่กับ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลฯ มีทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี ๒๕๑๑ ได้สร้างอ่างเก็บน้ำนิคมฯลำโดมน้อย หรือ เขื่อนสิรินธร ประชาชนบ้างส่วนในบริเวณดังกล่าวจึงได้ย้ายมาก่อตั้งบ้านใหม่ ขึ้นอยู่กับ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลฯมีทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกเป็นตำบลฝางคำ และได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ตำบลฝางคำขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสิรินธรตลอดมาจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บ้านคำก้อม หมู่ที่ ๒ บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๓ บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๔ บ้านคำกลาง กำนันของตำบลฝางคำตั้งแต่คนแรกถึงคนปัจจุบัน ดังนี้ ๑. นายกอบกิจ พิกุลสวัสดิ์ ๒. นายผุย แก่นทน ๓. นายวิศิษฐ์ ญาวงศ์ ๔. นายบุญมี บุญดิเรก ๕. นายบุญมี พิกุล ๖. นายสุระชัย ญาวงศ์ ๗. นายสมพงษ์ สาปัดสี ๘. นายคำหล้า อ้วนผิว ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่ ๑ บ้านคำก้อม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ซึ่งแยกการปกครองมาจาก ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยการนำของ นายเคน จันทร์ส่อง อพยพราษฎรมาจากบ้านดอนจิก ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ ครัวเรือน ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจากหมู่บ้านอื่นๆมาตั้งถิ่นฐานจนเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นและมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับ ดังนี้ ๑. นายเคน จันทร์ส่อง ๒. นายหมุน อรุณรัตน์ ๓. นายเดช นาคูณ ๔. นายคำมี บุญกอ ๕. นายเจียง ปราสาทศรี ๖. นายทองอุ่น ดวงคำ ๗. นายผุย แก่นทน ๘. นายวิศิษฐ์ ญาวงศ์ ๙. นายบุญมี บุญดิเรก ๑๐. นายสุระชัย ญาวงศ์ ๑๑. นายสมคิด บุญช่วย (ปัจจุบัน) ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่ ๒ บ้านฝางเทิง บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๒ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลฝางคำ อำเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีห้วยใหญ่ ๒ ห้วย คือ ห้วยฝาง และห้วยคำ ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจาก ตำบลพิบูลมังสาหาร ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๑ มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๒ น้ำท่วมหมู่บ้านไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้ จึงได้ย้ายหมู่บ้านมาตั้งอยู่ในที่ดินของ นายคูณ แสนทวีสุข ที่อุทิศให้ชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนใหม่และยังคงใช้ชื่อหมู่บ้านเดิมว่า “ฝางเทิง” จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังนี้ ๑. นายบุญมา เสาหิน ๒. นายบุญมี แก้วดอน ๓. นายศรี ฝางคำ ๔. นายอ่อนสี แก่นคำ (ปัจจุบัน) ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่ ๓ บ้านโนนจิก บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมแยกมาจากบ้านหนองหว้าห้วยตาหน่วย (เป็นคุ้มบ้านหนึ่งของบ้านหนองมะเกลือ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร) เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีนายขำ เชื้อโชติ , นายสา วรรณรมย์ , นายนวล ทองล้อม และนายใบ เจนจบ เป็นกลุ่มผู้นำ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิมมีสภาพเป็นป่ารก มีต้นจิกจำนวนมากและเป็นพื้นที่โนน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านโนนจิก” เดิมเป็นหมู่ที่ ๑๖ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายใบ เจนจบ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมามีการแยกการปกครอง ตำบลโนนกลาง ออกเป็นตำบลฝางคำ ยังขึ้นกับ อำเภอพิบูลมังสาหาร ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้มีพระราชกฤษฏีกา ตั้งอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยแยกตำบลจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ๕ ตำบล (รวมทั้งตำบลฝางคำ) และแยกจากอำเภอโขงเจียม ๑ ตำบล จึงทำให้หมู่บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลฝางคำ ขึ้นการปกครองกับอำเภอสิรินธร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังนี้ ๑. นายใบ เจนจบ ๒. นายหนู เชื้อโชติ ๓. นายสา ศิลาชัย ๔. นายชุมพล เครือคำ ๕. นายสมบัติ สายสะโน ๖. นายสมพงษ์ สาปัดสี ๗. นายพยาหงค์ทอง สาปัดสี (ปัจจุบัน) ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่ ๔ บ้านคำกลาง บ้านคำกลางก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแยกออกจากบ้านคำก้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังนี้ ๑. นายบุญมี พิกุล ๒. นายคำหล้า อ้วนผิว (ปัจจุบัน) ที่ตั้งและขนาด องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ ใน ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอสิรินธร ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เลขที่ ๑๒๒ บ้านคำกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางขึ้นอยู่กับ อำเภอสิรินธร อยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอสิรินธร ห่างจากอำเภอสิรินธร ประมาณ ๘ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ ๖๕ กิโลเมตร เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๗.๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๗๖๒.๕๐ ไร่ อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำหรับทำนา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และมีคลองส่งน้ำชลประทานไหลผ่าน ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ๑ บ้านคำก้อม ๒ บ้านฝางเทิง ๓ บ้านโนนจิก ๔ บ้านคำกลาง การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านคำก้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ๒. โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) ๓. โรงเรียนบ้านโนนจิก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านโนนจิก เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดเจริญทัศน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านคำก้อม ๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝางเทิง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านฝางเทิง ศาสนาพุทธ ศาสนะสถาน หมู่ที่ ว/ด/ป ที่ก่อตั้ง พื้นที่ (ไร่) เจ้าอาวาสปัจจุบัน วัดเจริญทัศน์ ๑ ๒๔๘๔ ๑๐ ๗ ๕๑ พระสุวัฒน์ธรรมพิบูลย์ วัดสิทธิอุดม ๒ ๒๕๑๒ ๑๓ ๓ - พระปลัดบุญเลิศ กาญาโณ วัดโนนจิกน้อย ๓ ๒๕๑๐ ๗.๒ ๒ - พระคานโชติบุญโญ ศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์ หมู่ที่ ว/ด/ป ที่ก่อตั้ง พื้นที่ (ไร่) ผู้ดูแลโบสถ์ โบสถ์ศริสตจักร์ ๒ ๒๕๒๔ ๒ งาน ๑๕ นายสุนทร คูณสว่าง สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (คำก้อม) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีหน่วยที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้ ๑. ป้อมยามตำรวจชุมชนตำบลฝางคำ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านคำก้อม บุคลากรตำรวจ จำนวน ๖ คน ๒. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลฝางคำ จำนวน ๖๗ คน สถานที่ท่องเที่ยว / แหล่งโบราณวัตถุ ๑. ภูมิทัศน์ริมเขื่อนสิรินธร ที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติตลอดแนวหมู่บ้านทั้ง ๔ หมู่บ้าน ๒. วัดเจริญทัศน์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาสิรินธร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัย ปางห้ามญาติสูงประมาณ ๓.๔๑ เมตร ๓. วัดสิทธิอุดม เป็นวัดประจำหมู่บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร ๔. วัดบ้านโนนจิกน้อย เป็นวัดประจำหมู่บ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร ๕. หาดดอนสะเวิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดริมเขื่อนสิรินธร เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านคำกลาง ๑. นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัด อบต.) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๒. นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น (รองปลัด อบต.) จำนวน ๑ อัตรา ๓. สำนักงานปลัด จำนวน ๒๔ อัตรา ๓.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (หน.สนง.ปลัด) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๒ วิชาการปฏิบัติการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน ๑ อัตรา(ว่าง) ๓.๓ วิชาการปฏิบัติการ (นักทรัพยากรบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๔ ทั่วไปปฏิบัติงาน (จพง ธุรการ) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๕ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ(ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๗ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ(ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๘ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๒ อัตรา ๓.๙ คนงานทั่วไป (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๒ อัตรา ๓.๑๐ คนงานทั่วไป(ลูกจ้างเหมา) จำนวน ๙ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและคดี และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. กองคลัง จำนวน ๔ อัตรา ๔.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (ผอ.กองคลัง) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๔.๒ วิชาการปฏิบัติการ (นักวิชาการเงินและบัญชี) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๔.๓ ทั่วไปปฏิบัติงาน (เจ้าพนักงานพัสดุ) จำนวน ๑ อัตรา ๔.๔ ทั่วไปปฏิบัติงาน (จพง.การเงินและบัญชี) จำนวน ๑ อัตรา ๔.๕ ทั่วไปปฏิบัติงาน (จพง.จัดเก็บรายได้) จำนวน ๑ อัตรา ๔.๖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งาน(ลูกจ้างเหมา) จำนวน ๒ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๕. กองช่าง จำนวน ๖ อัตรา ๕.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (ผอ.กองช่าง) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๕.๒ ทั่วไปปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) จำนวน ๑ อัตรา ๕.๓ ผู้ช่วยช่างโยธา (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๕.๔ คนงานทั่วไป (ลูกจ้างเหมา) จำนวน ๓ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการช่าง ควบคุมงาน ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการงานก่อสร้าง ๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๐ อัตรา ๖.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (ผอ.กองการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๖.๒ วิชาการปฏิบัติการ (นักวิชาการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา ๖.๓ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๖.๔ ครู (ศด.๑) จำนวน ๓ อัตรา (ว่าง๑) ๖.๕ ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมา) จำนวน ๑ อัตรา ๖.๖ คนงานทั่วไป (จ้างเหมา) จำนวน ๓ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของท้องถิ่น การจัดอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันของโรงเรียน ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ ของท้องถิ่น ๗. กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๔ อัตรา ๗.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (ผอ.กองสวัสดิการฯ) จำนวน ๑ อัตรา ๗.๒ วิชาการปฏิบัติการ (นักพัฒนาชุมชน) จำนวน ๑ อัตรา ๗.๓ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๗.๔ คนงานทั่วไป (จ้างเหมา) จำนวน ๑ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วย HIV กองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ตามโครงสร้าง ปัจจุบันประกอบด้วย คณะผู้บริหาร จำนวน ๔ คน สมาชิกสภา จำนวน ๖ คน พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๔ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๙ คน พนักงานจ้างเหมา จำนวน ๑๗ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐ คน ../add_file/สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ๑.ด้านกายภาพ ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมาของตำบลฝางคำ เดิมที่ตำบลฝางคำขึ้นอยู่กับ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลฯ มีทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี ๒๕๑๑ ได้สร้างอ่างเก็บน้ำนิคมฯลำโดมน้อย หรือ เขื่อนสิรินธร ประชาชนบ้างส่วนในบริเวณดังกล่าวจึงได้ย้ายมาก่อตั้งบ้านใหม่ ขึ้นอยู่กับ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลฯมีทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกเป็นตำบลฝางคำ และได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ตำบลฝางคำขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสิรินธรตลอดมาจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บ้านคำก้อม หมู่ที่ ๒ บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๓ บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๔ บ้านคำกลาง กำนันของตำบลฝางคำตั้งแต่คนแรกถึงคนปัจจุบัน ดังนี้ ๑. นายกอบกิจ พิกุลสวัสดิ์ ๒. นายผุย แก่นทน ๓. นายวิศิษฐ์ ญาวงศ์ ๔. นายบุญมี บุญดิเรก ๕. นายบุญมี พิกุล ๖. นายสุระชัย ญาวงศ์ ๗. นายสมพงษ์ สาปัดสี ๘. นายคำหล้า อ้วนผิว ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่ ๑ บ้านคำก้อม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ซึ่งแยกการปกครองมาจาก ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยการนำของ นายเคน จันทร์ส่อง อพยพราษฎรมาจากบ้านดอนจิก ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ ครัวเรือน ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจากหมู่บ้านอื่นๆมาตั้งถิ่นฐานจนเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นและมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับ ดังนี้ ๑. นายเคน จันทร์ส่อง ๒. นายหมุน อรุณรัตน์ ๓. นายเดช นาคูณ ๔. นายคำมี บุญกอ ๕. นายเจียง ปราสาทศรี ๖. นายทองอุ่น ดวงคำ ๗. นายผุย แก่นทน ๘. นายวิศิษฐ์ ญาวงศ์ ๙. นายบุญมี บุญดิเรก ๑๐. นายสุระชัย ญาวงศ์ ๑๑. นายสมคิด บุญช่วย (ปัจจุบัน) ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่ ๒ บ้านฝางเทิง บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๒ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลฝางคำ อำเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีห้วยใหญ่ ๒ ห้วย คือ ห้วยฝาง และห้วยคำ ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจาก ตำบลพิบูลมังสาหาร ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๑ มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๒ น้ำท่วมหมู่บ้านไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้ จึงได้ย้ายหมู่บ้านมาตั้งอยู่ในที่ดินของ นายคูณ แสนทวีสุข ที่อุทิศให้ชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนใหม่และยังคงใช้ชื่อหมู่บ้านเดิมว่า “ฝางเทิง” จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังนี้ ๑. นายบุญมา เสาหิน ๒. นายบุญมี แก้วดอน ๓. นายศรี ฝางคำ ๔. นายอ่อนสี แก่นคำ (ปัจจุบัน) ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่ ๓ บ้านโนนจิก บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมแยกมาจากบ้านหนองหว้าห้วยตาหน่วย (เป็นคุ้มบ้านหนึ่งของบ้านหนองมะเกลือ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร) เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีนายขำ เชื้อโชติ , นายสา วรรณรมย์ , นายนวล ทองล้อม และนายใบ เจนจบ เป็นกลุ่มผู้นำ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิมมีสภาพเป็นป่ารก มีต้นจิกจำนวนมากและเป็นพื้นที่โนน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านโนนจิก” เดิมเป็นหมู่ที่ ๑๖ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายใบ เจนจบ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมามีการแยกการปกครอง ตำบลโนนกลาง ออกเป็นตำบลฝางคำ ยังขึ้นกับ อำเภอพิบูลมังสาหาร ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้มีพระราชกฤษฏีกา ตั้งอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยแยกตำบลจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ๕ ตำบล (รวมทั้งตำบลฝางคำ) และแยกจากอำเภอโขงเจียม ๑ ตำบล จึงทำให้หมู่บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลฝางคำ ขึ้นการปกครองกับอำเภอสิรินธร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังนี้ ๑. นายใบ เจนจบ ๒. นายหนู เชื้อโชติ ๓. นายสา ศิลาชัย ๔. นายชุมพล เครือคำ ๕. นายสมบัติ สายสะโน ๖. นายสมพงษ์ สาปัดสี ๗. นายพยาหงค์ทอง สาปัดสี (ปัจจุบัน) ประวัติความเป็นมาของหมู่ที่ ๔ บ้านคำกลาง บ้านคำกลางก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแยกออกจากบ้านคำก้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังนี้ ๑. นายบุญมี พิกุล ๒. นายคำหล้า อ้วนผิว (ปัจจุบัน) ที่ตั้งและขนาด องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ ใน ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอสิรินธร ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เลขที่ ๑๒๒ บ้านคำกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางขึ้นอยู่กับ อำเภอสิรินธร อยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอสิรินธร ห่างจากอำเภอสิรินธร ประมาณ ๘ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ ๖๕ กิโลเมตร เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๗.๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๗๖๒.๕๐ ไร่ อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำหรับทำนา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และมีคลองส่งน้ำชลประทานไหลผ่าน ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ๑ บ้านคำก้อม ๒ บ้านฝางเทิง ๓ บ้านโนนจิก ๔ บ้านคำกลาง การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านคำก้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ๒. โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) ๓. โรงเรียนบ้านโนนจิก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านโนนจิก เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดเจริญทัศน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านคำก้อม ๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝางเทิง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านฝางเทิง ศาสนาพุทธ ศาสนะสถาน หมู่ที่ ว/ด/ป ที่ก่อตั้ง พื้นที่ (ไร่) เจ้าอาวาสปัจจุบัน วัดเจริญทัศน์ ๑ ๒๔๘๔ ๑๐ ๗ ๕๑ พระสุวัฒน์ธรรมพิบูลย์ วัดสิทธิอุดม ๒ ๒๕๑๒ ๑๓ ๓ - พระปลัดบุญเลิศ กาญาโณ วัดโนนจิกน้อย ๓ ๒๕๑๐ ๗.๒ ๒ - พระคานโชติบุญโญ ศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์ หมู่ที่ ว/ด/ป ที่ก่อตั้ง พื้นที่ (ไร่) ผู้ดูแลโบสถ์ โบสถ์ศริสตจักร์ ๒ ๒๕๒๔ ๒ งาน ๑๕ นายสุนทร คูณสว่าง สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (คำก้อม) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ มีหน่วยที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้ ๑. ป้อมยามตำรวจชุมชนตำบลฝางคำ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านคำก้อม บุคลากรตำรวจ จำนวน ๖ คน ๒. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลฝางคำ จำนวน ๖๗ คน สถานที่ท่องเที่ยว / แหล่งโบราณวัตถุ ๑. ภูมิทัศน์ริมเขื่อนสิรินธร ที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติตลอดแนวหมู่บ้านทั้ง ๔ หมู่บ้าน ๒. วัดเจริญทัศน์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาสิรินธร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัย ปางห้ามญาติสูงประมาณ ๓.๔๑ เมตร ๓. วัดสิทธิอุดม เป็นวัดประจำหมู่บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร ๔. วัดบ้านโนนจิกน้อย เป็นวัดประจำหมู่บ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร ๕. หาดดอนสะเวิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดริมเขื่อนสิรินธร เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านคำกลาง ๑. นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัด อบต.) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๒. นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น (รองปลัด อบต.) จำนวน ๑ อัตรา ๓. สำนักงานปลัด จำนวน ๒๔ อัตรา ๓.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (หน.สนง.ปลัด) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๒ วิชาการปฏิบัติการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน ๑ อัตรา(ว่าง) ๓.๓ วิชาการปฏิบัติการ (นักทรัพยากรบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๔ ทั่วไปปฏิบัติงาน (จพง ธุรการ) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๕ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ(ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๗ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ(ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๓.๘ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๒ อัตรา ๓.๙ คนงานทั่วไป (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๒ อัตรา ๓.๑๐ คนงานทั่วไป(ลูกจ้างเหมา) จำนวน ๙ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและคดี และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. กองคลัง จำนวน ๔ อัตรา ๔.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (ผอ.กองคลัง) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๔.๒ วิชาการปฏิบัติการ (นักวิชาการเงินและบัญชี) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๔.๓ ทั่วไปปฏิบัติงาน (เจ้าพนักงานพัสดุ) จำนวน ๑ อัตรา ๔.๔ ทั่วไปปฏิบัติงาน (จพง.การเงินและบัญชี) จำนวน ๑ อัตรา ๔.๕ ทั่วไปปฏิบัติงาน (จพง.จัดเก็บรายได้) จำนวน ๑ อัตรา ๔.๖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งาน(ลูกจ้างเหมา) จำนวน ๒ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๕. กองช่าง จำนวน ๖ อัตรา ๕.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (ผอ.กองช่าง) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๕.๒ ทั่วไปปฏิบัติงาน (นายช่างโยธา) จำนวน ๑ อัตรา ๕.๓ ผู้ช่วยช่างโยธา (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๕.๔ คนงานทั่วไป (ลูกจ้างเหมา) จำนวน ๓ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการช่าง ควบคุมงาน ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการงานก่อสร้าง ๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๐ อัตรา ๖.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (ผอ.กองการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) ๖.๒ วิชาการปฏิบัติการ (นักวิชาการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา ๖.๓ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๖.๔ ครู (ศด.๑) จำนวน ๓ อัตรา (ว่าง๑) ๖.๕ ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมา) จำนวน ๑ อัตรา ๖.๖ คนงานทั่วไป (จ้างเหมา) จำนวน ๓ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของท้องถิ่น การจัดอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันของโรงเรียน ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ ของท้องถิ่น ๗. กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๔ อัตรา ๗.๑ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (ผอ.กองสวัสดิการฯ) จำนวน ๑ อัตรา ๗.๒ วิชาการปฏิบัติการ (นักพัฒนาชุมชน) จำนวน ๑ อัตรา ๗.๓ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ อัตรา ๗.๔ คนงานทั่วไป (จ้างเหมา) จำนวน ๑ อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วย HIV กองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ตามโครงสร้าง ปัจจุบันประกอบด้วย คณะผู้บริหาร จำนวน ๔ คน สมาชิกสภา จำนวน ๖ คน พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๔ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๙ คน พนักงานจ้างเหมา จำนวน ๑๗ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐ คน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านผู้ใหญ่บ้านอ่อนสี แก่นคำ ? วัดสิทธิอุดม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านผู้ใหญ่บ้านอ่อนสี แก่นคำ ? วัดสิทธิอุดม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านผู้ใหญ่บ้านอ่อนสี แก่นคำ ? วัดสิทธิอุดม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/