องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน 2566 ณ วัดเจริญทัศน์ บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ วันที่ 27-30 มีนาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo 5 โรค ภัยธรรมชาติฤดูร้อน
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ในรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรที่ 2 เดือน ม.ค.2564 ถึง มี.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตร 1 เดือน ต.ค.2563 ถึง ธ.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
insert_drive_file ประกาศอบต.ฝางคำ เรื่องขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม