องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน 2566 ณ วัดเจริญทัศน์ บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ วันที่ 27-30 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo 5 โรค ภัยธรรมชาติฤดูร้อน
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประชาสัมพันธ์งานด้านสาธรณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รู้เท่าทัน โรคไข้หวัดนก
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องกันไวรัสโควิด-19
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ป้องกัน ห่วงใย โรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
photo องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำขอเชิญชวนผู้ที่มารับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งว่าง เจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
find_in_page รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ OTOP 5 ดาว ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
1 - 20 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4