องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและคนงานทั่วไป ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file เอกสารประกอบการประเมิน LPA กองการศึกษาฯ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน 2566 ณ วัดเจริญทัศน์ บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ วันที่ 27-30 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo 5 โรค ภัยธรรมชาติฤดูร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo ประชาสัมพันธ์งานด้านสาธรณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
1 - 20 (ทั้งหมด 96 รายการ) 1 2 3 4 5