องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สมาชิกสภา
นายหนูเบ็ง แสนวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 093-9212819
นายสงวน ศรีแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 093-0532563
นายชาญชัย อักโข
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 087 4567858
นางซ่อนกลิ่น เชื้อโชติ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 086-2488057
นายวิถี ขันคูณ
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 087-2551749
นายปิยะวัฒน์ แก้ววิมล
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 094-8014245
นางนาลอน ปราสาทศรี
ส.อบต.หมู่ที่4
โทร : 087-6473382