messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
บวงสรวงศาลหลักเมืองสิรินธร ประจำปี 2567 [11 เมษายน 2567]
กิจกรรมหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 [9 เมษายน 2567]
เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส วันจักรี 6 เมษายน 2567 [6 เมษายน 2567]
พ่นกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านคำกลาง วันที่ 5 เมษายน 2567 [5 เมษายน 2567]
กิจกรรมหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 [2 เมษายน 2567]
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 [19 มีนาคม 2567]
กิจกรรมหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 [19 มีนาคม 2567]
กิจกรรมหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ [12 มีนาคม 2567]
โครงการกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ฝางคำเกมส์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567 [19 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่2 ประจำปี 2567 [12 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 132 รายการ)