องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพ การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2566 [6 มิถุนายน 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร [6 มิถุนายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฝางคำ ประจำปี 2566 [23 พฤษภาคม 2566]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้ที่ 2 ประจำปี 2566 [22 พฤษภาคม 2566]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี2566 [15 พฤษภาคม 2566]
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 [9 พฤษภาคม 2566]
การออกนิเทศติดตามการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [27 เมษายน 2566]
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2566 [13 เมษายน 2566]
สอบคัดเลือกผู้สมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา [30 มีนาคม 2566]
กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านฝางเทิง บ้านโนนจิก [28 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 104 รายการ)