องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำขอเชิญชวนผู้ที่มารับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน [30 เมษายน 2566]
จะอยู่ยังไง ในหน้าร้อน [31 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [20 ตุลาคม 2565]
no gift policy องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ [22 เมษายน 2565]
แนวปฏิบัติของประชาชน เมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ? [7 เมษายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี [10 มีนาคม 2565]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)