องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
insert_drive_file แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page คำสั่ง ที่ 158 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1