messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
folder สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1