องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
folder สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนกันยายน ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนกันยายน ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนสิงหาคม ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนสิงหาคม ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนมิถุนายน ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนมิถุนายน ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนเมษายน ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนเมษายน ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนมีนาคม ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนมีนาคม ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนมกราคม ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนมกราคม ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนธันวาคม ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนธันวาคม ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2